Menu

Soneterapi

Soneterapi er behandlingsform som i de senere årene har blitt mer og mer akseptert innenfor komplementær behandling. I korte trekk går soneterapien ut på å behandle kroppens organer og stimulere kroppens funksjoner via spesielle punkter på føttene, hendene og langs kroppens meridianer (energibaner). Behandlingen

Soneterapi vil si å utøve press på blant annet føttene, og da spesielt på fotsålene. Alle kroppens organer motsvares av soner på føttene. Et lett press (akupressur) kan også benyttes på for eksempel hendene, ryggen og langs kroppens meridianer dersom dette er aktuelt. 


Terapien er avslappende og stressdempende. Den bedrer sirkulasjonen og kan gjenopprette normale funksjoner i de forskjellige organsystemer. Den kan brukes ved de fleste lidelser og i alle aldre.


En behandling varer vanligvis 45-60 minutter. I løpet av denne tiden blir hele foten behandlet, mens problemområder vies ekstra oppmerksomhet. Soner som reflekterer et slikt problemområde vil være ømme, men mange opplever likevel soneterapien som meget avslappende og velgjørende. Hvor mange behandlinger man trenger avhenger av problemets varighet og omfang.


Soneterapi er en gammel behandlingsmetode som var i bruk allerede for 5000 år siden i bl.a. Egypt, India og Kina. Også de amerikanske indianerne benyttet denne terapiformen. I Europa ble metoden gjenoppdaget på begynnelsen av 1900-tallet av den amerikanske legen William Fitzgerald. Da menneskene begynte å gå med sko forsvant den naturlige fotsoneterapien, og resultatet er at man ikke lenger klarer å utskille giftige stoffer, men lagrer disse i kroppen i stedet. Ifølge dr. Fitzgerald blir giftstoffer, som dannes ved for eksempel sykdom, ikke skilt ut på vanlig måte, men lagret som små krystaller, spesielt i vevet. Den elektriske spenningen stiger i disse avleiringene og vevet blir ømt ved berøring. Krystallene nedsetter blodtilførselen både i foten og det tilhørende organ i kroppen.


Soneterapien bryter ned disse krystallene som deretter skilles ut via blod, lymfe og utskillelsesorganene. Dette medfører i sin tur at den elektriske spenningen avtar. 


Soneterapi er en enkel og effektiv behandling. Dessuten er det nå en av de terapiformer som er mest utbredt og benyttet. Behandlingen har dessuten vist utmerket effekt ved en rekke forskjellig lidelser, bla. på muskel- og skjellettplager, fordøyelsesrelaterte problemer, øresus (tinnitus), hodepine og ulike betennelsestilstander.