Menu

Energiterapi

I energiterapi opplever du hvordan energiene beveger seg i kroppen og hvordan de påvirker fysiske og mentale områder. Hva kan vi selv gjøre for å oppnå en optimal energiflyt og hvordan kan vi hjelpe andre til å oppnå det samme? Terapien er basert på kinesisk-medisinsk forståelse og praktisering.

Energiterapi bygger på en helhetlig opplevelse av hvordan kropp, sinn og ånd virker sammen. Et viktig moment her er at klientene lærer hvordan de selv kan løse opp i eksisterende energiblokkeringer og, minst like viktig, hvordan de unngår å bygge opp nye blokkeringer for energistrømmen. På denne måten blir klienten den aktive part på veien mot egen helbred.

En grunnlov for energiarbeid er:

Energi følger tanke – den intensjon, den tanke du har, setter i gang en bevegelse som gjør at energi går samme vei. Det motsatte er imidlertid også tilfelle:

Tanke følger energi – i praksis betyr dette at når du balanserer energi, vil dette i sin tur gjøre det naturlig og lettere å tenke og føle i tråd med sannhet og det du trenger. Dette er noe av grunnlaget med healing og annet energiarbeid.

 

Energiterapi er både en komplementær og en integrert medisin. For å få klarhet i begrepene, følger en oppklaring:

 

Komplementær medisin brukes for å:

-                     Lindre symptomer

-                     Øke livskvalitet, velvære og mestring

-                     Styrke effektiviteten av vanlig medisinsk behandling

 

Integrert medisin innebærer:

-                     Et samarbeid mellom terapeut og klient

-                     Korrekt bruk av både konvensjonell medisin og alternative metoder for å styrke helbredelsesrespons

-                     Ideelt skal samarbeidet mellom tradisjonelle og alternative metoder være skreddersydde og tilpasset den enkelte

-                     Et helhetssyn på sykdom som inkluderer alle de faktorer som påvirker helse, velvære og sykdom, og inkluderer åndelige, mentale og sosiale aspekter

-                     Integrert medisin er basert på et vitenskapelig syn som avviser spekulasjon, men som er åpen for nye ideer og erfaringer

-                     Bruk av naturlige metoder der dette er mulig

-                     Helsefremmende og forebyggende tiltak er integrert i synet på helse og sykdom, inkludert behandling av sykdom

-                     Terapeuten skal fungere som rollemodell, forene liv og lære og trenger derfor å arbeide med selvutvikling og selvforståelse

De energiene som er mest relevant for energiterapi involverer kroppens elektriske energier, elektromagnetiske energier og mer «subtile» energier.

Som et minibatteri vil hver celle i kroppen din lagre og frigi elektrisitet. Hvert åndedrag du tar, hver muskel du beveger og all mat du fordøyer, vil involvere elektrisk aktivitet.

Overalt der elektrisiteten beveger seg vil det produseres et elektromagnetisk felt og vi kan utforske hvilken rolle slike felt har for vår helse og bruke denne viten for å oppnå heling/leging. Subtile energier ble beskrevet av Einstein som energier vi kjenner på grunn av deres effekter, men ennå ikke har fullstendig oversikt over.

 

Energiterapi er en behandlingsform der behandler og klient sammen jobber med kroppens energisystemer;

-        Aura

-        Meridianer

-        Chakraer

-        Organenes energi

-        Muskler og sener

-        Lymfe og blodsirkulasjon

-        Nervesystem

 

Behandlingsformen kan være:

 

-        Lett massasje

-        Trykk

-        Bevegelse

-        Tapping (NLP)

-        Balansering av enten chakra eller organ

-        Energiøvelser

-        Pust

-        Testing/Kinesiologi

 

En behandling tar ca. 1 time og klienten får med øvelser og/eller meditasjoner hjem.